Ønsker du raskere og smidigere innovasjon?

 
 
 
architectural-design-architecture-building-1774931.jpg
 

Innovasjonsprogram som kickstarter ditt prosjekt.

Er du en leder, prosjektleder eller prosjektkoordinator som ønsker raskere og smidigere innovasjonsprosjekter?

Da har du kommet til riktig sted! Epoke Innovasjon tilbyr en rekke program og workshop som er laget spesielt for bedrifter som har behov for bistand og konkrete programmer som hjelper dere med å løfte bedriften og innovasjonen i virksomheten.

 

Business Design

Designdreven innovasjon som skaper resultater brukeren faktisk har behov for. Tett samarbeid med din bedrift i utvikling, nyskapning og problemløsning.

La oss sammen gå i dybden på deres utfordringer hvor vi bruker nytenkende prinsipper fra både design og business. Business Design løser deres utfordring ut ifra et menneskesentrert ståsted og bruker strategi, analyser og økonomiske modeller for å lage innovative og treffende resultater.

Mer info kommer. Mens du venter kan du lese dette om Business Design.

Innovasjonsbootcamp

Oppdag bedriftens virkelige styrker og unikhet. Spill på dette for å bli en veiviser og fremtidsrettet bedrift.

I denne bootcampen kartlegger vi og finner det unike ved bedriften, vi finner nye muligheter og hvordan dere kan spille på dette. Vi ser også på hvordan bedriften kan struktureres for å lykkes med innovasjon.

Innovasjonsbootcamp lanseres August 2019.

 

Strategi workshop

En workshop for bedrifter som ønsker å være relevant og konkurransedyktige i fremtiden.

Strategisk fremsyn er en workshop hvor vi ser på muligheter, retning, utfordringer og hvordan bedriften skal vokse i fremtiden.

Les mer her —>

Innovasjon Fasilitator

Er du en prosjektleder, prosjektkoordinator eller bedriftseier som står i endring men har problemer med å knytte sammen alle elementene og sette kursen fremover? Da er det verdifullt med nye og friske øyne som kan bistå dere gjennom prosessen og validere prosessen deres så langt, sammen med dere.

Vi har god erfaring med å fasilitere innovasjonsprosesser. Ta kontakt for å snakke om hvordan vi sammen kan dra prosjektet deres i riktig retning.

 
 

Ta kontakt for å løfte blikket og skape fremtidsrettede løsninger.

Navn *
Navn