Design Thinking workshop

Design Thinking for team som ønsker å teste metoden med erfarne design tenkere.

Har teamet deres en kompleks utfordring som dere ikke vet hvordan dere skal adressere? Da er dette kurset for dere. I løpet av en dag går vi stegvis gjennom metoden og fasilitere dere gjennom alle fasene. Bedriften stiller med eget case slik at metoden blir mest mulig relevant.

Epoke møte bilde-4.jpg

Hva gjør metoden?

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.” - Tim Brown

 

I dette kurset får dere god veiledning og assistanse til å gjennomføre en Design Thinking prosess med en reell utfordring bedriften står i, eller en mulighet dere har lyst til å utforske. Design Thinking er en god metode for å angripe ulike utfordringer. Gjennom menneske-sentrert tilnærming og prototyping får dere god og ny innsikt i målgruppene, dere får testet ideene deres og avgjort veien videre for prosjektet.

Design Thinking er en kompleks metode hvor det er fordelaktig å få veiledning av erfarne design tenkere. I dette kurset får dere verktøy og gode metoder innenfor kreativ tenkning og team-dynamikk som komplimenterer Design Thinking metodikken, som vil gjøre teamet rustet for å takle og utnytte potensialet til Design Thinking enda bedre.

Hva vil du lære?

 • Identifisere brukernes reelle behov

 • Analsere og velge riktig data

 • Idégenerering og brainstorming

 • Prototype og teste ideene

 • Kommunisere prosjektet strategisk til beslutningstakere

 • Verktøy og metoder for å bygge kreative team

Design Thinking fasene:

 • Empati - Tilegne deg god innsikt og forståelse for brukeren ved å intervjue og observere interessenter.

 • Validere - Kombinér all research og finn ut hvor brukeren faktiske behov er.

 • Idégenerering - Generer idéer som er annerledes og nytenkende, kvantitet over kvalitet.

 • Prototype - Bygg enkle prototyper av løsningen

 • Teste - Test prototypen og se om løsningen er levedyktige eller om den må kastes.

design thinking metode.png

Vi deler av våre erfaringer og vår tverrfaglige kompetanse og gir deg praktiske råd som du får testet i bootcampen men som også er lett å tilvenne når du kommer tilbake til bedriften. Kurset kan holdes i deres lokaler, men vi anbefaler å komme ut av lokalene dere operere i til daglig.

Dette kurset er for: designere, gründere, prosjektledere og teamet deres, HR-ledere og teamene deres, prosjektkoordinatorer som driver klynger og markedsførere.

Tid: En dags workshop.

Sted: Avtales med bedriften.

Pris: Ta kontakt.

Høres interessant ut? Ta kontakt. 


Hvorfor ta Design Thinking?

Ved å ta dette kurset vil du lære hvordan du skal angripe komplekse problemstillinger og bygge noe håndfast som du kan dele med andre. Du vil lære en prosess du kan bruke til å utvikle dine kreative evner og løse komplekse utfordringer med. Du sitter igjen med en verktøykasse du kan bruke til å implementere metoden i din bedrift.

Du får:

 • Verktøykasse for radikal idégenerering

 • Mentale modeller for å mestre den kreative prosessen

 • Strategier for å bygge en kreativ kultur

 • Dypere innsikt i brukerne deres

 • Verktøy for hvordan dere kan bruke Design Thinking i bedriften

Epoke møte bilde-6.jpg

Fasilitatorene

Fasilitator for denne workshopen er gründer av Epoke Innovasjon, Benedicte Lysaker.

Med bred erfaring innenfor Design Thinking, entreprenørskap og konseptutvikling vil du få en dag full av inspirasjon, læring og gode verktøy og metoder.

Ta kontakt for å booke din bootcamp