Bøkene vi leser nå om designdreven innovasjon

 
jonas-jacobsson-545909-unsplash.jpg

Designdreven innovasjon er ekstremt populært om dagen, og ikke uten grunn. For å skape løsninger som fungerer i dagens samfunn og som passer inn i måten vi lever på er det essensielt å skape en god forståelse for brukeren. Det er akkurat dette designdreven innovasjon handler om.

Vi har listet opp noen av bøkene vi leser og henter mye kunnskap og inspirasjon fra. Dette er bøker som gir deg både håndfaste verktøy og mange gode historier om hvordan for eksempel Design Thinking og Business Design har hjulpet bedrifter med å skape innovative løsninger og vekst.

God lesing!

CREATIVE CONFIDENCE - TOM KELLEY & DAVID KELLEY

creative-confidence-unleashing-the-creative-potential-within-us-all.jpg

IDEO grunnleggeren og Stanford d.school-skaperen David Kelley og hans bror Tom Kelley (IDEO-partner), har skrevet en kraftig og overbevisende bok om å frigjøre kreativiteten som ligger i hver og en av oss.

Altfor ofte antar bedrifter og enkeltpersoner at kreativitet og innovasjon kun er området til "kreative personer". Men to av de ledende ekspertene innen innovasjon, design og kreativitet viser oss at hver og en av oss er kreative.

Med inspirerende fortellinger fra mange av verdens topp-bedrifter, identifiserer David og Tom Kelley prinsippene og strategiene som gjør at vi kan tappe inn i vårt kreative potensial i arbeidslivet og i våre personlige liv, og hvordan vi kan innovere når det gjelder.

Kjøp boken her

 

CHANGE BY DESIGN – TIM BROWN (UPDATED)

change-by-design-revised-and-updated.jpg

Tim Brown bruker denne boken til å vise hvordan designteknikker og strategier tilhører alle nivåer i en bedrift.

Boken forklarer designtenkning, prosessen som tar i bruk designerens empatiske side, og metoder som brukes til å forstå folks behov, ikke bare med det som er teknisk mulig, men hva som er levedyktig på bunnlinjen.

Change by Design er ikke en bok av designere for designere; det er en bok for kreative ledere som ønsker å implementer designtenkning i alle nivåer i en organisasjon, et produkt eller en tjeneste for å skape nye løsninger for næringsliv og samfunn.

Kjøp boken her.

 

DESIGNING FOR GROWTH: A DESIGN THINKING TOOL KIT FOR MANAGERS - JEANNE LIEDTKA & TIM OGILVIE

designing-for-growth-a-design-thinking-tool-kit-for-managers.jpg

I denne boken dekker Liedtka og Ogilvie tankesett, teknikker og ordforråd for designtenkning, pakker ut den mystiske sammenhengen mellom design og vekst, og lærer ledere på en enkel måte hvordan man kan utnytte designets spennende potensial. 

Eksempler fra Apple og suksessen med deres elegante produkter og høyt profilerte designfirmaer som IDEO, viser hvordan designtenkning frigjør kreative muligheter for å løse en rekke problemer. Denne tilnærmingen har blitt en nødvendig komponent i vellykket forretningspraksis, og hjelper ledere til å gjøre abstrakte konsepter til verktøy som vokser, samtidig som risikoen reduseres.

Boken inneholder gode verktøy som gjør det enkelt for organisasjoner å implementere designtenkning i sine prosjekter.

Kjøp boken her.

 

EMPATHY: WHY IT MATTERS, AND HOW TO GET IT - ROMAN KRZNARIC

empathy-why-it-matters-and-how-to-get-it.jpg

I denne livlige og engasjerende boken hevder Krznaric at hjernen vår er skapt for sosial tilknytning. Empati står i senter for hvem vi er. Ved å se utover og forsøke å identifisere med andres erfaringer, kan vi ikke bare bli et mer likeverdig samfunn, men også lykkeligere og mer kreative.  

Gjennom møter med banebrytende skuespillere, aktivister, designere, sykepleiere, bankfolk og nevrologer, definerer Krznaric en ny type «utforsker». Han presenterer de seks livsforbedrende vanene til svært empatiske mennesker, hvis ferdigheter gjør det mulig for dem å koble seg til andre på ekstraordinære måte- å gjøre seg selv og verden mer komplett.

Kjøp boken her.

 

THE TEN FACES OF INNOVATION – TOM KELLEY

the-ten-faces-of-innovation-ideos-strategies-for-beating-the-devils-advocate-and-driving-creativity-throughout-your-organization.jpg

I løpet av årene har IDEO utviklet ti roller folk kan spille i en organisasjon for å fremme innovasjon og nye ideer samtidig som de tilbyr en effektiv motsetning til «naysayers.»

Blant disse tilnærmingene er «Anthropologist» - personen som går inn for å se hvordan kundene bruker og responderer på produkter, for å komme med nye innovasjoner; «Cross-pollinator» som mikser og matcher ideer, mennesker og teknologi for å skape nye ideer som kan drive vekst; og «Hurdler», som umiddelbart ser etter måter å overvinne grenser og utfordringer til enhver situasjon.

Fylt med engasjerende historier om hvordan Kraft, Procter & Gamble, Safeway og Mayo Clinic har innarbeidet IDEOs tenkning for å forandre kundeopplevelsen, er “The Ten Faces of Innovation” en ekstraordinær guide for å opprettholde en kultur med kontinuerlig innovasjon og utvikling.

Kjøp boken her.

 

Håper du fant noe til inspirasjon og læring. :)

-Benedicte