Lag bedre løsninger med Parkinsons lov

 

Når har du tid til å reflektere, til å tenke ut nye idéer, til å sette igang innovative prosjekter?  Det virker som mange er overveldet, stresset og har altfor mye å gjøre til enhver tid. Man blir dratt hit og dit, og det er alltid en epost å svare på. Hvor ofte reflekterer du over hva du egentlig bruker tiden din på?

Hvorfor er det slik at vi fortsatt har altfor mye å gjøre i dagens digitale verden, når de fleste oppgaver kan gjøres langt kjappere enn de gjorde for 10 år siden? Parkinsons Lov har svaret:


”En oppgave utvider seg i viktighet og kompleksitet i relasjon til den tiden som er satt  av til den.”


Det er paradoksalt at hvis du gir en oppgave en lang tidsfrist, er sjansen for at oppgaven føles viktigere enn den er, og at du da må sette av enda mer tid til den. Da ender du opp med et sluttresultat med dårligere kvalitet. Grunnen til dette er at du fokuserer på det essensielle når du har kortere tidsfrister. Har du bedre tid ender du opp med å fylle opp tiden med ting som virker eller ser viktige ut. 

Ved å sette tette tidsfrister på tilsynelatende omfattende oppgaver, vil du garantert overraske deg selv med både kvaliteten på produktet, og hvor lett det faktisk gikk å gjøre oppgaven.

Parkinsons lov er en søster til Paretos lov, eller 80/20-prinsippet. Er du i gang med å bruke Parkinsons lov aktivt, er det smart å bruke Paretos lov til å finne hva  som gir deg mest igjen for tiden din. Hvilke aktiviteter er det som kun tar 20% av tiden, men som står for 80% av resultatene? Finner du ut dette, har du en potensiell gullgruve av tid og inntekt,.

Snakker vi innovasjon, så tenker mange på det som en ullen prosess, hvor man ikke helt vet når idéene kommer. De kommer liksom når de kommer. Parkinsons lov gjelder også for innovasjon og problemløsning. Ved å begrense tiden du har til å komme opp med idéer og løsninger, er du nødt til å øke fokuset og kreativiteten begynner å flyte. Det er en velkjent teknikk kalt timeboxing hvor du setter korte tidsrammer (3-20 min) for å komme opp med idéer. Den er veldig effektiv og virkningsfull.

“It is a vain to do with more what can be done with less”

- William Occam (Opphavsmannen til Occams barberkniv)


Ved å tenke igjennom hva du faktisk bruker dagen på, og hva du egentlig burde ha gjort, gjør at du kan frigi tid til å gjøre det som er viktig. En fin positiv spiral som gir positive ringvirkninger.

Hva har du brukt tiden din til så langt i dag?

-Petter

REFERANSER:

Tim Ferris - “4 hour work week”

Richard Koch - “80/20 Principle”