Slik får du innovasjonen til å flyte bedre ved å bruke fysikkens lover

 

Har du opplevd at bedriften du jobber i har endret seg fra å være en flytende organisasjon hvor idéer blir fort satt ut i live, til å bli byråkratisk, treg og politisk?

Da har du sannsynligvis opplevd det man i fysikken kaller en faseovergang. Bedriften har nå gått over i en ny fase. Problemet med denne nye fasen er at man jobber svært lite med innovasjon internt og blir raskt sårbar for innovasjon fra utsiden. I denne fasen ligger fokuset på å levere til rett tid, rett kost, på riktige spesifikasjoner. Det er lite rom for å prøve nye ting og feile i prosessen. Heldigvis er dette noe man kan gjøre noe med. For å forklare hvordan dette kan gjøres, kan vi se til fysikkens lover om hvordan stoff skifter form.

Faseoverganger:

Et stoff har gjerne tre faser: solid, flytende og gass. La oss ta for oss vann som et eksempel, siden det er noe vi alle kjenner. Vann er i romtemperatur flytende. Beveger vi oss mot 0 grader og mindre, vil vannet fryse og bli solid. Hvis vi beveger oss andre veien, mot 100 grader, vil vannet fordampe og bli til gass. Disse tre fasene har forskjellige egenskaper:

I fryst tilstand er molekylene helt fastlåst til hverandre. Det er ingen stor interaksjon som skjer mellom dem. I flytende tilstand flyter molekylene om hverandre, låser seg til hverandre og noen bryter opp igjen og finner andre bindinger. Her er det en konstant interaksjon mellom molekylene. I gassfasen flyr molekylene overalt, og det er langt mellom hver molekyl. De treffer hverandre og splitter opp igjen. Her er det kaos. Svært lite som kolliderer fester seg til hverandre, blir værende slik.

Mellom disse fasene er det en faseovergang. Ved 0 grader er det både is og vann. Ved 100 grader er det både vann og damp. Dette kalles dynamisk likevekt.

Så hva har dette å si hvordan bedriften din kan være mer innovativ?

I flytende form er bedriften innovativ. Det søkes ut nye idéer, snakkes om idéer og noen idéer blir satt ut i livet. Og det er gjerne slik man ser en oppstartsbedrift jobber. Det pushes stadig ut nye løsninger, forbedringer og andre idéer. Men alle vet at en oppstartsbedrift har liten sjans for å overleve, så en større bedrift kan ikke kun operere slik. De må også ha struktur på produktet eller tjenesten de leverer, for det er nettopp dette som kan holde innovasjonen i live lenge nok til at innovasjonen er noe man tjener penger på.

Det vil si at for en større, etablert bedrift, trenger du både en solid fase og en flytende fase (gassfasen blir for ustrukturert, så vi holder oss til solid og flytende). Men der bedrifter gjerne separerer ut en innovasjons- eller en R&D-avdeling, og aldri ser dem igjen, må man skape dynamisk likevekt. Man må ha fri flyt av informasjon og interaksjon mellom fasene.

Som resten av fysikken, finnes det her formler som finner en optimal organisasjonsform. I dette tilfellet ser formelen slik ut:

 
Skjermbilde 2019-04-12 kl. 12.08.22.png
 

Resultatet M (the Magic Number) beskriver hvor mange mennesker som kan være involvert før bedriften blir fastlåst. Man kan gjøre dette tallet større eller mindre basert på 4 parametere:

E: Equity Fraction. Equity knytter betalingen din direkte til kvaliteten av arbeidet ditt. Både soft equity og hard equity.

F: Fitness Ratio. Hvor gode er man på å velge riktige folk til riktig prosjekt?

S: Management Span. Hvor mange rapporerer til en leder?

G: Salary Growth: Hvor mye tjener du på gå opp en stilling i hirerarkiet?

Målet er å senke M. Da flyter innovasjon godt, og alle i bedriften føler de har en stor del å si på utfallet.

Så hvordan senker du M?

Finn riktig folk til riktige prosjekter eller stillinger. Sørg for at folk blir betalt for å gjøre en god jobb. Dette kan være både i penger, respekt, oppmerksomhet og andre goder. Øk hvor mange arbeidstakere som rapporterer til én leder, og samtidig senk insentivene for å stige i grader ved å senke lønnsstigningen pr økning. Da ligger insentivene til rette for å gjøre en god jobb, og ikke for å bare jobbe seg oppover i hierarkiet.

-Petter

Referanser:

Safi Bachal: Loonshots: How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries.