Hva er designdrevet innovasjon?

 

Fremtiden krever nye tanker og nye måter å løse utfordringene på. Designdreven innovasjonsmetodikk er en god måte å jobbe aktivt med disse utfordringene hvor du går fra en selvsentrert tilnærming til problemstillingen til å være Bruker- og menneskesentrert.

Designdrevet innovasjon er en prosess som handler om å oppnå dyp, menneskesentrert forståelse for brukerne. Brukerne kan være forbrukere, kunder, medarbeidere, foretak, samarbeidspartnere, leverandører eller andre samfunnsborgere. Prosessen innebærer å la brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av prosjektet. Innsikten som blir fanget opp blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéer, prototyper og løsningsbeskrivelser. Denne metoden egner seg godt for å adressere store og komplekse utfordringer.  

Prosessen starter med at du danner deg god innsikt i utfordringen. Deretter genererer du idéer basert på innsikten, skaper konsepter som testes og eksperimenteres med, på faktiske brukere, for så å validere tilbakemeldingene som blir gitt før en implementeringsfase starter.  

Designdrevet metode er basert på måten designere tilnærmer seg utfordringer på for å skape løsninger som faktisk treffer og er relevant og ønsket for målgruppen. Prosessen kan også kalles Design Thinking, en metode som har vær brukt i mange år men har hatt en betraktelig stor opptur de siste ti årene. En av grunnen til dette er vår tids raske endringer, som fordrer oss til å tenke nytt og ikke minst ha en dypere forståelse for menneskene vi skal designe for, når vi skaper fremtidens løsninger.

Vi i Epoke Innovasjon jobber helhetlig fra innsiktsfasen til kommersialisering derfor har vi inkludert Business Design som en del av vår designdrevne metode. Du kan lese mer om Business Design her, og Design Thinking her.

Slik foregår en designdreven prosess:

 

Fase 1 – Empati og innsikt

Det første steget er empati og innsiktsfasen. Denne fasen gir oss en empatisk forståelse av problemet som skal løses. Empati er avgjørende fordi det gir deg mulighet til å legge til side dine egne antagelser om verden for å få innsikt i brukere og deres behov. Denne fasen handler om å komme under huden på brukeren og “bli” dem, før vi begynner arbeidet med å skreddersy en løsning. Fremgangsmåter er både intervju, spørreundersøkelser, observasjoner og research.

 

Fase 2 – Definér

Under definerings-fasen setter vi sammen alle observasjonene og informasjonen som er samlet inn under empati-fasen. Observasjoner blir analysert og syntetisert for å definere de kjerneproblemene som er identifisert hittil. Målet er å ha en tydelig problemstilling som skal adresseres og utforskes videre i neste fase.

 

Fase 3 – Idé

Prosessens tredje fase handler om å generere store idéer. Med kunnskapen du har samlet i de to første fasene, kan vi begynne å "tenke utenfor boksen" for å identifisere nye løsninger på problemstillingen som er opprettet, og vi kan begynne å se etter alternative måter å se på problemet. I denne fasen er kvantitet bedre enn kvalitet. 

 

Fase 4 – Prototyping og validering

I prototypefasen produseres en rekke billige, nedskalerte versjoner av produktet eller spesifikke funksjoner som finnes i produktet, slik at vi kan undersøke problemløsninger som ble generert i fase 3. Dette er en bemerkelsesverdig god måte å teste ut om ideen er attraktiv hos prosjektets målgruppe. Jo raskere man kommer seg ut for å teste ideene sine jo bedre er det. Hvis man venter for lenge med å teste prototypen er sjansen stor for at du kan gå glipp av potensielle forbedringer i tidlig fase.

Fase 5 – Test

I denne fasen tester vi det fullførte produktet nøye med de beste løsningene som ble identifisert i prototypefasen. Dette er det siste stadiet i selve Design Thinking prosessen. I en iterativ prosess er resultatene som genereres under testfasen imidlertid det som ofte blir brukt til å omdefinere ett eller flere problemer og som sørger for at prosjektet / løsningen virkelig treffer hos målgruppen.

 

Fase 6 – Business Design

I den siste fasen av designdreven innovasjon handler det om å ta det ferdige produktet og gjøre det klart for markedet. Her sørger vi for at løsningen er attraktiv, økonomisk levedyktig, at den er gjennomførbar og at den implementeres i bedriftens overordnede strategi.

 

Designdrevne metoder er sirkulære og man kan forvente å måtte gå tilbake til de ulike fasene på et tidspunkt. Dette er en av grunnene til at metoden fungerer så bra, da man får muligheten til å stille spørsmål ved de tankene, antagelsene, idéene og løsningene som blir laget flere ganger. Dette øker sjansen for at bedriften slipper unødvendig kostnader og tid på idéen før den når kommersialiseringsfasen og skal lanseres i markedet.

-Benedicte