Modig lederskap for kreative prosesser – Verktøy for å navigere teamet ditt i en kompleks verden

 
 

Hva skal til for å skape innovasjon og gode resultater i dagens komplekse verden? For å finne svar på komplekse utfordringer finnes det ikke kun et enkelt svar, men en sammensatt løsning som baserer seg blant annet på dyp forståelse for brukerens behov, god forretningsforståelse, økonomisk forståelse, evnen til å se og oppdage trender, timing og ikke minst – ledelse!

Ledelse er hva jeg skal ta for meg her, for du skjønner, uten gode ledere som evner å stå i utfordrende og usikre situasjoner, vil teamene som skal lage disse løsningene kollapse. Og er det noe vi alle ønsker så er det gode og velfungerende team som skaper løsningene vi trenger for morgendagen.

Så hva må du som leder tenker over når du skal navigere deg og teamet ditt fremover nå? La meg starte meg et sitat hentet fra boken til Brené Brown, «Dare to lead», som gir deg et hint;

« I want to live in a world with braver, bolder leaders. I define a leader as anyone who takes responsibility for finding the potential in people and processes, and who has the courage to develop that potential.”

For å være en god leder trenger du først og fremst å jobbe med deg selv og kjenne deg selv godt. Skal du klare å takle motgang som leder i dag er du nødt til å stå støtt mens du styrer skuta inn i nytt landskap. Det å jobbe med kompleksitet kan skape konflikter innad i teamet. Du må tørre å ta problemet ved roten så fort det dukker opp. Dette krever en modig og trygg leder som klarer å stå i det, ta de ukomfortable samtalene og klare å fasilitere teamet gjennom utfordringen til dere kommer frem til en god løsning som faktisk løser problemet. Tar man ikke problemet ved roten, vil det bare bli kortsiktige løsninger som vil dukke opp igjen ved neste dump i veien.

Du må tørre å positivt utfordre dine medarbeidere til å utvikle seg, du må stille gode spørsmål og tørre å ta utradisjonelle valg. Samtidig som du også klarer å skape tillit og se menneskene som de er. Dette krever mot, og du kan ikke være modig uten å vise deg sårbar.

«You can’t get to courage without rumbling with vulnerability.” - Brené Brown.

Så sårbarhet, hva er det? Sårbarhet er følelsene du opplever i tider med usikkerhet, risiko og emosjonell eksponering. Hva har dette med modig og kreativt lederskap å gjøre? Alt!

Du kan ikke være modig uten å vise sårbarhet og å ha motet til å være sårbar handler ikke om å vinne eller tape, det handler om å ha mot til å stå i det når du ikke kan forutse eller kontrollere utfallet. Å være modig krever mental styrke og tøffhet.

Skydiving .jpg

Mental styrke

Som leder ønsker du å være mentalt sterkt. Å være mentalt sterk handler mye om å prestere på sitt beste – ofte. Er du leder, har du ansvar for å skape et godt prestasjonsmiljø. Det vil si at du skal spille dine medarbeidere gode, sørge for at det alltid er samstemthet i teamet og at det er sterkt fokus på arbeidsoppgavene som må gjøres for å nå målet.

Uavhengig av dagsform, humør, innstilling, menneskene rundt oss og andre omstendigheter som kan påvirke hvordan du har det vil du prestere bedre ved å ha gode mentale teknikker og en verktøy kasse å bruke når dagsformen ikke er på topp. Det er viktig å påpeke at ingen klarer å være på topp hver dag. Cecilie Ystenes Myhre skriver i boken sin Mental Styrketrening; «Det kan virke som motivasjon, inspirasjon, viljestyrke og pågangsmot har en tendens til å svikte av seg selv, uten at vi helt vet hvorfor. Og det er her mental trening kommer inn.»

Ved å trene mentalt hver dag gjennom bevisstgjøring, effektiv målsetting, offensiv indre dialog, systematisk avspenning, gå utenfor komfortsonen ofte og mestre noe nytt vil du lære hjernen din nye egenskaper som vil føre til at du vil prestere bedre over tid.

«Hver dag er en ny mulighet til å vise seg god» - Cecilie Ystenes Myhre

Mental tøffhet

Mentalt tøffe mennesker og ledere har fire egenskaper som de kjennetegnes av, de fire C-ene. Modellen er hentet fra boken Mental Styrketrening.

De fire C-ene

For å utføre rå prestasjoner må du være mental tøff. Å skulle navigere i en kompleks verden med komplekse prosjekter krever også tøffhet, fordi du må tørre å ta utradisjonelle valg for å skape nytenkende løsninger.

Hva betyr det å være mental tøff? Det er ikke vanskelig å være på topp over et par dager, men det kan være vanskelig over tid. Det er lettere å være på topp mandag etter en lang og rolig helg enn på fredag. Det er også lett å være på topp en dag i uken, men hva med hver dag hele uken? Under ser du de fire egenskapene mental sterke mennesker operer etter, tenk litt over hvordan du selv operer og tenker på disse egenskapene:

C – Commitment: Det vil si at mentalt tøffe personer er dedikerte, og de gir ikke opp i motgang. De har forpliktet seg til målet sitt og tar utfordringene som de vet kan komme. Det handler derfor om at du på et tidspunkt er nødt til å bestemme deg for om du faktisk vil dette. Når du har dedikert deg til jobben som skal til for å nå målet ditt vil du ha den nødvendige drivkraften som vil ta deg til nye og spennende destinasjoner. Det er med andre ord forskjell på å ønske seg noe og å være dedikert eller lidenskapelig opptatt av noe. Er du dedikert?

C - Control: Mentalt tøffe mennesker har evnen til å ta kontroll over situasjoner fremfor å la seg kontrollere av ytre omstendigheter. De er også flinke til å fokusere på faktorer de faktisk kan kontrollere i stedet for å bruke energi på ting som er utenfor deres kontroll. Dette er et viktig poeng. Rett energien din mot det du kan gjøre noe med. Du kan alltid vente på perfekt omstendigheter og øyeblikk, kanskje er akkurat NÅ det beste tidspunktet å begynne? Vær, vind, andre mennesker, feedback, resultater osv., alt dette har du ikke kontroll over. Det du derimot har kontroll over, er deg selv og hvordan du velger å forholde deg til ting du ikke har herredømme over.

C- Challenge: Å utfordre seg selv er noe mentalt tøffe mennesker elsker, og som de er motivert til å gjøre. Her handler det om å se på en utfordring som en mulighet. En mulighet til å utvikle seg, lære masse, feile en del, for så å reise seg igjen til du klarer utfordringen og kan gå videre til neste utfordring.

C – Confidence: Mentalt tøffe mennesker har tro på sine egne evner og har høy selvtillit. Selvtillit en av de viktigste personlige kvalitetene for at du skal nå målene dine.

Hvis du vil lære mer om mental styrketrening anbefaler jeg virkelig boken «Mental Styrketrening».

Kreativitet og kreative prosesser

Creativity.jpg


Du kan være mentalt sterk og mestre dette godt, men for å løse nåtidens prosjekter trenger vi mer. Vi trenger en egenskap til og det er kreativitet.

Veldig mange forbinder kreativitet med kunst, musikk, dans eller skulptører. Det er mulig at du forveksler «kreativitet» med «kunstnerisk». Kanskje du tror at arkitekter og designere får betalt for å være kreative, mens daglig ledere, advokater og leger ikke får det. Eller du tror muligens at kreativitet er noe man er født med og ikke noe som kan læres?

Sannheten er at vi ALLE er kreative og vi har alle kreativt potensial som venter på å bli utnyttet. Det vi må skape er kreativ selvsikkerhet.

«Belief in your creative confidence lies at the heart of innovation” -David and Tom Kelley

Kreativ selvsikkerhet handler om å ha troen på dine evner til å skape endring i verden rundt deg. Det handler om å være overbevist om at du kan få til de målene og tankene du har satt i gang. Kelley brødrene, grunnleggerne av det strategiske design studioet IDEO mener at å ha tro på sine egne kreative egenskaper ligger i senter for å skape innovasjon.

Kreativ selvsikkerhet er som en muskel som kan styrkes gjennom innsats og erfaring. Kreativitet er å skape noe nytt i denne verden. Det handler om å tenke nytt, lage nye tjenester, nye produkter, nye strategier eller nye forretningsmodeller.

Det er noen prinsipper du kan følge for å skape kreativ selvsikkerhet i teamet ditt. Og disse prinsippene er brukt i Design Thinking for å utnytte de kreative sidene til mennesker i den tverrfaglige prosessen.

Prinsipper

i en kreativ prosess er det viktig å gå inn med et mindset som oppfordrer til samskapning og en overflod av nye ideer og muligheter, det gjør du ved å tenke slik:

  1. - Ja og.....: Ikke si nei til noens idéer. Spill videre på de tankene og ideene som dukker opp når dere jobber sammen.

  2. - Slipp deg løs...: Ikke vær redd for å si det du tenker, ingen ideer er dumme. Veldig ofte, når vi tør å slippe oss løs, får de andre i teamet nye ideer basert på dine. Dette gir en veldig god spiral og som kan føre til nyskapende ideer og løsninger.

  3. - Hva hvis...: Still dere dette spørsmålet når dere opplever motstand eller en utfordring i prosessen og følg opp med svar som gir dere god feedback på det dere lurer på. Dere kan også si «jeg liker...» eller «jeg ønsker»...Samle feedbacken på post-it og valider funnene. En super måte å forhindre stagnasjon i den kreative prosessen.

  4. - Hvordan kan vi...: Bruk dette spørsmålet til å utforske problemstillinger på. Dette er også kjent som «How might we..».

  5. - «Kill your darlings»: Ikke heng dere opp i de beste ideen dere har, poenget med en kreativ prosess for innovasjon er å hele tiden ha momentum, teste og iterere. Det er veldig sjeldent at det faktisk er den første og beste ideene som blir det endelige resultatet til slutt. Husk: Bias towards action..bare gjøre det, ikke stopp opp og tenk for mye.


Design thinking mindsets.jpg

Det er altså sammensetningen av flere faktorer som blant annet mental robusthet, gode mellommenneskelige egenskaper som å evne til å bygge tillit, coache teamet som en helhet men også enkeltindividet. Dette sammen med kreative metoder vil hjelpe deg på veien til å mestre de komplekse utfordringene vi møter nå.

Håper dette har hjulpet deg på veien til å være en god leder som drar teamet ditt gjennom gode prosesser som vil skape nytenkende løsinger for dagens- og morgendagens utfordringer.

Ønsker du å lese mer om kreativitet og innovasjon kan du ta en titt på denne artikkelen om hvordan du kan implementere entreprenørtankesett for å bli en enda bedre innovatør, eller denne som forteller deg hvordan du kan utfordre dine antagelser i en innovasjonsprosess.

Hvis du har tanker eller vil sparre om ledelse og kreativitet ta gjerne kontakt med meg på benedicte@epokeinnovasjon.no.


Lykke til!


Referanser:
- Dare to Lead - Brené Brown
- Mental Styrketrening - Cecilie ystenes Myhre
- Creative Confidence - David & Tom Kelley
- Change By Design - Tim Brown
- Trillion Dollar Coach - Erick Schmidt, Jonathan Rosenberg & Alan Eagle

 
 
 
Benedicte LysakerComment