La oss eksperimentere mer!

 

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. -Buckminster fuller

Hvor eksperimenterende er kulturen i bedriften din?

Som Buckminster Fuller sier i sitatet; du kan ikke endre noe ved å stritte imot de utfordringene som er foran deg. Du må lage noe nytt som utfordrer den eksisterende modellen.

Innovasjon handler om å skape noe nytt og å fornye seg. For å få til dette er det viktig at kulturen i bedriften er rigget for å eksperimentere, teste og feile. Dette høres enkelt ut, men kan være en stor utfordring og da spesielt i godt etablerte bedrifter. Men også i mindre og nystartede foretak.

For å få til dette må det være aksept for å være nysgjerrig og eksperimenterende i hverdagen. Det må være gjennomsyret i alle ledd i organisasjonen og ikke et «ekstra» tilbehør for en heldig gruppe utvalgte mennesker som sitter bortgjemt fra resten av organisasjonen. Ved å ha en åpen kultur for nytenkning vil de ansatte bli mer kreative og generere mange gode og dårlige idéer (man trenger mange dårlige idéer for å komme frem til én god). Men det er ikke poenget. Poenget er at hvis disse menneskene får lov til å teste ut idéen sin, kan dette være en katalysator for innovasjon.

Men! Det er da viktig at ledelsen gir spillerom for at idéene får se dagens lys, både med kapital og tid. Google for eksempel, utviklet i 2010 en ny sosial innovasjonsenhet i bedriftens kjernevirksomhet istedenfor å opprette en ekstern enhet. Dette gjorde de fordi de måtte møte utfordringene verden byr på, på en ny måte. De måtte tenke annerledes og finne nye svar for å ikke bli utkonkurrert, og for å bevare sin frihet til å lage nytenkende produkter.

Som Gary Hamel sier; For å bevare sin frihet i tiden fremover er bedrifter nødt til å omfavne et nytt og friskt syn på sine ansvarsområder og måter å utføre disse påMed andre ord, du kan ikke drive business som du alltid har gjort. Du må endre måten å drive, lede og eksperimentere på for å forbli relevant og attraktiv.

Et annet perspektiv som er verdt å notere seg er at i følge en global undersøkelse er det kun 1 av 5 ansatte som føler dypt engasjement til jobben de gjør. Grunnen til dette er mangelen på en kultur som fremmer nysgjerrighet, hensikt og nytenkning. Tenk så mye mer vi kunne oppnådd ved at alle ansatte følte at jobben var givende og et sted de kan utvikle seg i tillegg til å utvikle firmaet og jobbe mot noe som er større enn seg selv og Excel-arket de har foran seg.

Hva må til for å skape en eksperimenterende kultur?

Her er tre grep organisasjonen kan gjøre for å skape en mer innovativ kultur:

1. Gjør innovasjon og eksperimentering til en felles misjon gjennom ledelse

En leder må kunne evne å gi frihet og tillit til sine medarbeidere, og lede med eksempel. Altså vise at det er lov å teste ut nye måter å gjøre ting på, og tiltre denne rollen med nysgjerrighet og være åpen for at det kan være muligheter for at dette ikke fungerer.  Hvis det ikke gjør det, nei vel, hva lærte vi av dette? Med den holdningen blir det mye enklere å teste ut nye idéer.

En leder må heller ikke slå ned på det som blir gjort, hvis det ikke skulle fungere. Tilbake til refleksjon, hva fungerte, hva var det som gikk galt? Det er essensielt at medarbeiderne føles en viss trygghet fra leder for at idéer skal flyte fritt. Og jo mer vi heier på «feilene» vi gjør, jo lavere blir terskelen for å teste ut nye idéer.

2. Gi spillerom for eksperimentering

Tid og kapital er to faktorer som er viktig for å skape en innovativ kultur. Det trenger ikke koste skjorta, men det gjør prosessen enklere ved at det er satt av penger til slike prosjekter i budsjettet og at man planlegger å bruke tid til å eksperimentere.

Ofte setter bedrifter en misjon basert på innovasjon, samtidig som de ikke gir sine ansatte tid til å utvikle innovative ideer. Faktisk har noen av de mest vellykkede og innovative selskapene strukturer på plass som gir ansatte mer frihet til å eksperimentere med konsepter de føler vil skape verdi. En måte å gjøre dette på er å tildele de ansatte en viss mengde ledig tid der de har frihet til å eksperimentere med idéene sine.

For eksempel vil noen arbeidsgivere la ansatte ta en hel dag fri for å komme opp med ideer, så lenge de kan vise at de har vært produktive, uavhengig av det eventuelle resultatet. I andre tilfeller tillater selskaper at de ansatte bruker 10% av arbeidsuken til å dedikere seg til innovasjonsprosesser.

3. Beveg dere raskt og test idéene

De virkelig gode og nytenkende ideene er ikke alltid de første som dukker opp. Og som vi sier i Epoke, idégenerering trenger trening. Akkurat som en toppidrettsutøver må trene teknikk, gjelder det samme for å komme opp med de virkelig innovative idéene. Og for å få til dette uten å miste verdifull tid må vi bevege oss raskt, og teste idéene hyppig slik at vi får en indikasjon på om idéene vi bringer til liv er levedyktige i markedet.

Vi kan bli så glad i idéene våre at vi mister realitetsomfanget av de. Derfor er hyppig testing av idéen så verdifull, da vi får reell tilbakemelding fra de menneskene som skal bruke løsningen som har blitt foreslått. Dette er også kalt prototyping og brukertesting som du kan lese mer om her.

Ved å tilegne seg denne tilnærmingen til eksperimentering vil organisasjonen ikke bare ha større sjanse for å utvikle nytenkende løsninger men vil bli bedre rigget til å møte nye og uventede situasjoner fordi bedriften er vandt til å bevege seg raskt, teste og feile uten å bruke unødvendig mye tid og penger.

For å skape de løsningene vi trenger i tiden fremover er eksperimentering og nysgjerrighet viktige faktorer som alle bedrifter må ta inn over seg. Det er spennende, lærerikt og skaper en positiv og givende kultur.

Lykke til på ferden. :)

-Benedicte

Referanser: