Hvor ofte utfordrer du dine antagelser i innovasjonsprosesser?

 

Innovasjon handler om å sette tanker og antagelser i nye perspektiver. Det er derfor vi har startet denne bloggen, fordi vi ønsker å utfordre deg til å bryte med dine vaner og tankesett rundt innovasjon og nytenkning.

Hvor ofte tenker du annerledes? Vi har en tendens til å tenke ut ifra et "mikro- perspektiv" og glemme det store bildet (makro-perspektivet). Dette kan føre til en rekke dårlige antagelser som resulterer i dårlige utfall. I en kreativ prosess føles dette som at du står fast og ikke kommer noen vei.

Ved å tenke på problemstillinger ut ifra både et makro- og mikro- perspektiv, strekker og vrir du oppfatningen din av et problem mye mer. Det kan først føles desorienterende og frustrerende, men hvis du har fokus på konteksten og essensen av ideen din sett fra "det store bildet", kan du fort oppdage nye perspektiver som du ikke hadde oppdaget hvis du ikke hadde utfordret tankene dine.

Som Buckminster Fuller sier; " There is a fundamental advantage in any problem solving or critical thinking when one starts with the "whole" or overview, and then proceeds to the "parts" or details."

Når stilte du spørsmål rundt dine tanker og antagelser sist? Hvor mye av dine tanke-vaner er basert på dogma? Hvor ofte stiller du kritiske spørsmål til informasjonen du får servert?

Historisk sett ble mennesket tankevaner sist utfordret under renessansen, når det gamle Hellas ble oppdaget på nytt (ca 400 fk.) og mye av våre tankevaner ble utviklet fra å basere seg mest på dogma og teologi til å handle om logikk, søken etter sannhet, argumentasjon og betydningen av mennesket. 

I dag blir vi igjen utfordret på grunn av digitalisering, det grønne skiftet og globalisering. Logikk og argumentasjon kan få oss et lite stykke på vei men det er ikke lenger nok. 

Vi trenger å videreutvikle vår evne til å tenke mer provoserende, mer humoristisk, leke med ideer og basere våre tanker på sanseinntrykk og oppfattelse i stedet for logikk for å kunne dra bedriftene og verden i riktig retning.

Under renessansen utviklet mennesket sin kunnskap ved å se seg tilbake, der de kunne oppdage visdommen og kunnskapen som lå hos Grekerne, Romerne og Araberne.  Men dette alene fungerer ikke i dag, fordi verden endrer seg raskere enn hva den gjorde på den tiden. Vi må lære oss å "se fremover". Nå vet vi jo at det er umulig å analysere fremtiden, så hva skal vi gjøre? Vi skal tilegne oss en mer kreativ tankegang! 

Kreativ tenkning og "annerledes" tenkning er den evnen vi trenger å trene opp for å kunne takle innovasjon og de komplekse utfordringene vi står ovenfor nå og i tiden som kommer. Vi må kunne evne å tenke nye løsninger og stille nye spørsmål for å komme med nye og annerledes tilnærminger enn hva vi har gjort hittil. 

Hva er kreativ tankegang?

Du tenker muligens at kreativ tenkning er forbeholdt designere eller kunstnere? Vel, alle mennesker er kreative, men noen må trene opp denne evnen mer enn andre. Utover kreative metoder er det flere elementer som beskriver de virkelig kreative menneskene vi har hørt om og som vi ser rundt oss. 

Hvis vi tar en titt på de kreative geniene som Leonardo Da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein og Pablo Picasso, så er det noen kvaliteter som kan beskrive hvordan disse menneskene har utviklet og skapt så mye som de har gjort. 

For det var ikke noe enklere for de enn det er for oss. Det som beskriver slike mennesker er at de har en positiv og gledesfylt holdning til livet og utfordringene de møter. Istedenfor å utelukke noen muligheter inkluderer de alle muligheter de kommer over. Både ekte og imaginære. De velger å tolke utfordringer basert på egne tanker istedenfor å tolke utfordringer basert på andre sine tolkninger og syn på verden. De har en selvsikkerhet som er opparbeidet fra testing, feiling og tilbakemelding. Og viktigst av alt, kreative mennesker er kreative fordi de tror selv at de er det.

Kan du se for deg en Thomas Edison som gir opp ideen hans av en lyspære etter han prøvd og feilet fem tusen ganger? Kan du se for deg en Leonardo Da Vinci som er for flau til å prøve ut noe som helst fordi han mangler skolering? Eller kan du se for deg Albert Einstein som er for redd for å virke dum når han skal presentere sine teorier om universet for andre? 

Det handler altså om hvordan du ser på deg selv og hvilke holdning du velger å bruke når du skal tenke annerledes eller kreativt, og evnen til å holde ut.

Så, hvordan tenke annerledes?

Behovet vårt for å tenke nye tanker og komme opp med nye ideer, perspektiver og løsninger er som nevnt veldig aktuelt. Hvis vi ser til en bransje som jobber slikt hele tiden er det designbransjen. Vi har mye å lære av hvordan designere jobber med problemløsning og måten de tenker på. 

Designprosessen handler om å se alternativer og nye, bedre løsninger. Og det er dette innovasjon også handler om. Se alternativer og muligheter fremfor hindringer. 

La oss se på hvordan designere tenker og deres tilnærming til utfordringer fra et kreativt ståsted:

1. Research
Dette høres kanskje banalt ut, men hvis du tenker over det. Hva handler research egentlig om? Det handler om å søke en større mening med det de gjør. De søker etter å sette problemstillingen i et større perspektiv. De ser på det fra både et makro og et mikro perspektiv. Det handler om å danne seg et bilde av hva menneskene som blir påvirket av problemet faktisk tenker og ønsker og hvilke behov de har. For når alt kommer til alt så handler det i bunn og grunn om mennesker, ikke sant?

2. Empati
Designere ser på problemstillingen ut ifra et holistisk og menneskesentrert ståsted. Empati er muligens vår tids største og kraftigste verktøy for å skape forandring og banebrytende resultater. Empati er faktisk, et ideal som har muligheten til å både å transformere våre egne liv og skape fundamental sosial endring.

Empati handler om å "tre inn" i andre sine sko, forstå deres følelser,  perspektiver, og bruke denne forståelsen som en guide for dine handlinger. Ved å gjøre dette kan jeg garantere deg at du tenker annerledes enn det du gjorde før du tok i bruk denne tilnærmingen.

Dette er også det første steget i en Design Thinking prosess og muligens også grunnen til at den har blitt så populær. Du kan lese mer om prosessen her.

3. Generer mange ideer
For å tenke annerledes kan vi ikke nøye oss med den første og beste tanken eller ideen som ramler ned i hodene våres. For at vi skal klare å strekke og vende på tankene og måten vi tenker på trenger vi å trene opp idémuskelen. Dette kan vi gjøre ved å bruke ulike verktøy og metoder som bringer frem nye og annerledes vinklinger av en idé.

For å nevne noen enkle metoder har vi vanlig "brainstorming" og kombinasjonsmetoden, hvor du tar en idé og ser hvordan du kan kombinerer den med andre bransjer, personer, ting også videre; overdriv/ underdriv metoden, hvor du kan overdrive eller underdrive det som er interessant for å skape mer spenstige ideer. Dette er tre enkle metoder, og det finnes et hav av muligheter her.

Sjekk ut boken "Thinkertoys" av Michael Michalko, for flere spennende metoder.

4. Prototyping og validering
Nå som du har begynt å utforske og generere mange innovative ideer er det på tide å innse verdien av å teste disse ideene. For la oss innse det, de beste ideene er ikke de som virker mest innlysende og en fin måte å finne ut av hvordan ideen og tankene dine virker og fungerer ute i den store verden er ved å teste de ut, lage enkle prototyper som kan formidle din idé på en enkel og forståelig måte. Husk; Edison hadde muligens rundt fem tusen ideer før han kom frem til lyspæren.

Det er ikke sikkert du trenger så mange altså, tenknologien har tross alt hjulpet oss en god del på veien her, men vær ikke redd for å få tilbakemeldinger som du kan bruke til din validering. For det er under valideringsprosessen magien skjer, hvor annerledes og nytenkende ideer og tanker kommer til overflaten.

Husk det er en prosess, og det er en prosess som kan være spennende og veldig givende hvis du går inn med riktig innstilling og et åpent sinn.

5. Utvikle kreativ selvsikkerhet
kreativ selvsikkerhet vil hjelpe deg stort med å strekke tankene dine til nye perspektiver. Designere er dyktige på å utforske og utvikle sitt eget uttrykk, sin egen visjon med ideen og en selvtillit som gjør at de tørr å tenke nytt og teste ut tankene sine. Dette handler om tankesett og kontinuitet. 

"Det å utvikle kreativ selvsikkerhet er muligens en av de viktigste kvalitetene vi kommer til å trenge i tiden fremover for å tilpasse oss de raske endringene vi ser i verden nå. Kreativ selvsikkerhet er kjernen til innovasjon."  - Dette er hentet fra en artikkel vi skrev tidligere om entreprenørers tankesett og hvordan du kan bli bedre på innovasjon ved å tilegne deg disse tankesettene.  Du kan lese mer om det her.

Jeg håper du ble inspirert til å utvikle din måte å tenke annerledes på, det handler ofte om å være bevisst under selve prosessen på at man ikke faller inn i de samme tanke-sporene og rutinene vi alltid bruker.  

Kreativ tenkning er et verdifullt verktøy når vi skal jobbe med innovasjon og finne nye løsninger. Men det er også viktig at kreative ideer blir til gode strategier. Hvordan de blir det kan du lese i mitt neste innlegg hvor jeg dykker dypere i Business Design og hvordan business og design kan spille hverandre gode med vår tids utfordringer.


Lykke til med nytenkningen!

- Benedicte

REFERANSER:

Tom Kelley & David Kelley - “Creative Confidence”

Buckminster Fuller - “Operating Manual for spaceship earth”

Roberto Verganti - “Design-Driven innovation”

Roger Martin - “The design of business”

Michael Michalko - “Thinkertoys”

Edward de Bono - “i am right, you are wrong”