Konsept ikoner.png
 

Hvordan vi tenker og jobber

Vi har startet Epoke basert på et ønske om å hjelpe bedrifter med å bli smidigere, drive mer bærekraftig, holde seg oppdaterte og ikke være redd for å leve i endring. Epoke ønsker å være en positiv bidragsyter som sørger for at bedrifter opplever vekst, innovasjon og at vi sammen drar verden fremover.

Dette skal vi gjøre gjennom en bred verktøykasse hentet fra Business Design og fra vår erfaring som entreprenører.

Bryte med det vante

Det er lett å holde en vant kurs, det er utfordrende å bryte med den. Dette er essensen i alt vi gjør. Vi bruker mentale teknikker og metoder for å utfordre eksisterende tankebaner og se utfordringer fra nye vinkler. Med erfaring fra entreprenørskap, idrett og coaching har vi god kunnskap og metoder for å hjelpe kundene våre med å utvikle seg selv, få med alle i organisasjonen på endringen og se bedriften i nytt lys.

Søke klarhet

Forenkle og forstå. Vi søker alltid etter å forstå hvordan bedriften fungerer i dag, hva som trigger kundene og hvordan forretningsmodellen er slik at vi kan forenkle og spesifisere veien videre. Det ligger mye potensial i alle bedrifter, gjennom en menneskesentrert tilnærming og designdrevene metoder søker vi en dypere innsikt som leder til nye forretningsmodeller, innovasjon og klarhet.

Skape engasjement

Endring krever høyt engasjement og faglig kunnskap. Vi i Epoke er brennende opptatt av det faglige, vi er hva du vil kalle en real nerd, men dette er hva som kreves for å levere den ekspertisen og kvaliteten som trengs for å skape god innovasjon. Vår erfaring inneholder å ha kjent på kroppen hvordan det er å ikke bruke gode metoder og ha god nok innsikt i utfordringen. Dette gjør at vi bringer høyt engasjement og kunnskap til bordet når vi samarbeider med våre kunder og deres endringsprosesser.

 
 
 
 

Ta kontakt for å få et skreddersydd program til din bedrift.

Navn *
Navn